Oxfam waarschuwt voor energiecrisis

Een energie- en voedselcrisis in de Europese Unie komt steeds dichterbij, door de ontwikkelingen in Oekraïne en het gebrek aan actie tegen de opwarming van de aarde. De kosten van de energiebevoorradingen zullen zodanig oplopen, dat de armsten binnen Europa straks worden buitengesloten van voedsel of verwarming.

Daarvoor waarschuwt Oxfam naar aanleiding van het overleg tussen de G7-landen. Dat is de top van de zeven vooraanstaande industriële landen over fossiele brandstoffen en klimaatverandering. Rusland doet niet meer aan het overleg, omdat het eerder werd buitengesloten door andere landen.

Energiemix herzien
Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam is het belangrijk dat Europese landen door de crisis in Oekraïne en de spanningen met Rusland de energiemix gaan herzien. Op dit moment is meer dan de helft van de energie die in Europa verbruikt wordt, afkomstig uit fossiele brandstoffen.

De meeste van die fossiele brandstoffen komen uit Rusland. Daarmee is Rusland de belangrijkste gas- en olieleverancier voor Europa. Elk Europees land betaalt gemiddeld zo’n 250 euro per inwoner aan Rusland voor gas en stroom. Vorig jaar betaalde de Europese Unie 400 miljard euro voor fossiele brandstoffen van Rusland. Dat is iets meer dan 1 miljard euro per dag.

Prijsschommelingen
Oxfam waarschuwt dat de prijsschommelingen van energie en voedsel een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de Europese Unie. Daarom moet de EU de vraag naar energie op een duurzamere manier oplossen en de klimaatverandering stoppen.

Als de Europese Unie dat niet doet, dan zullen er nog miljarden extra nodig zijn om de noden te kunnen blijven voorzien. De energievoorziening moet met 40 procent verbeterd zijn in 2030, om zo een besparing van 300 euro per huishouden op te kunnen leveren. Oxfam waarschuwt dat in 2030 45 procent van alle opgewekte energie uit groene energie moet bestaan. Daarnaast moet de uitstoot van fossiele brandstoffen met meer dan de helft worden teruggedrongen.

Hoog op de agenda
De problemen rondom Oekraïne en Rusland staan hoog op de agenda van de G7-top. Die top vond plaats op 4 en 5 juni in Brussel. Oxfam heeft daarnaast ook ludieke acties gehouden in Brussel om G7-leiders wakker te schudden dat een groene energie- en voedselcrisis dreigt.