Markt zonne-energie groeit door

De markt voor zonne-energie blijft maar doorgroeien. In 2013 groeide de markt opnieuw, mede door de opwekking van energie via zonnepanelen en geconcentreerde thermische zonne-energie. De laatste gaat via zogenoemde CSP-centrales.

Door beide factoren neemt de hoeveelheid groene energie, opgewekt door opwekking uit zonkracht, toe. Dat concludeert het World Watch Instituut aan de hand van een deze week verschenen rapport.

39 gigawatt
Vorig jaar wekte de zonne-energiemarkt voor 39 gigawatt aan groene stroom op. Dat is een derde van alle nieuwe duurzame energiecapaciteit, zo stelt het WWI. Zonnepanelen wekken daarmee ongeveer evenveel groene energie op als waterkrachtcentrales. Inmiddels zijn de windmolens zelfs ingehaald door zonnepanelen.

De markt voor zogenaamde CSP-centrales groeide ook. Vorig jaar hadden maar liefst 19 landen een CSP-centrale, of is er één in aanbouw. Via CSP-centrales wordt warmte opgeslagen en verder verhit middels spiegels.

Stijging
In totaal steeg het verbruik van energie dat opgewekt wordt door zonnepanelen en CSP-centrales met 30 procent wereldwijd. Daarmee ligt de hoeveelheid nu op zo’n 124,8 terawattuur. Europa is nu de grootste verbruiker van energie, met 67 procent van het wereldwijde totaal. Daarna volgen Azië en Noord-Amerika.

Wereldwijd draagt zonne-energie maar 0,5 procent bij aan alle energie in de wereld.

Daling
Maar er is ook sprake van een daling, ondanks de sterke groei van het aantal installaties in de wereld. De wereldwijde investeringen in de opwekking van zonnestroom daalde namelijk met 20 procent. In 2012 werd er nog voor 106,4 miljard euro geïnvesteerd. In 2013 was dat nog maar 84,7 miljard euro.

Dat wil echter niet zeggen dat de interesse in zonne-energie terugloopt. Voornamelijk de lagere aanschafprijzen van zonnepanelen spelen hierin een rol. De wereldwijde productie van zonnepanelen steeg in 2012 met 3 procent. De verkoop steeg met 24 procent. Naar verluidt zouden leveranciers grote voorraden zonnepanelen bezitten.

Positieve verwachting
Volgens het WWI zijn de vooruitzichten voor zonnepanelen goed, omdat de prijzen blijven dalen. Daarmee kunnen steeds meer landen in de wereld groene stroom opwekken uit zonne-energie.